Alapvető tudnivalók a domain nevekről

A domain név fogalma


Mi a domain név?

A domain nevek („tartománynevek” vagy „doménnevek”) a számítógépek interneten történő azonosítására szolgáló névtartományok. Az internetre csatlakozó számítógépeknek számjegyekből álló egyedi azonosítója, ún. IP-címe van (pl. 216.151.212.175). A domain nevek ezeket a nehezen megjegyezhető IP címeket teszik megjegyezhetővé. Egy példával illusztrálva, a www.iplaw.hu-ból az iplaw.hu maga a domain név.

domain név, iplaw domain név

A domain név rendszer több név hierarchizált csoportosítására épül. Léteznek felső szintű tartománynevek (angol elnevezéssel Top Level Domain, továbbiakban TLD), amelyek – végződésük alapján – alapvetően két nagy csoportba oszthatók:

- általános felső szintű domainek (angol névvel: generic TLD, továbbiakban: gTLD), ilyen pl.: a .com, .org, .net, .info. stb.

- az országok felső szintű domaineire (angol névvel: country code TLD, a továbbiakban ccTLD), ilyen pl. a magyar .hu végződés

Az internetes címekben a felső szintű domain nevek előtt találhatók az ún. másodszintű domain nevek (Second Level Domain: SLD), amelyek általában magát az internetcím tulajdonosát azonosítják (ld. a fenti példán ez az "iplaw" tag). Ezért a másodszintű domain nevek gyakran megegyeznek a domain név használójának kereskedelmi nevével vagy védjegyével. Fontos jellegzetesség a domain nevek esetében az, hogy nem létezhet párhuzamosan, ugyanazon név alatt két domain név. Ez teszi igazi értékké a vállalkozások számára, mivel az üzleti tranzakciók teréül szolgáló világhálón kizárólagosan azonosíthatják magukat. Az üzleti élet szereplői számára fontos szempont a domain név megválasztásakor az, hogy az könnyen megjegyezhető legyen, mivel így könnyebben tudják a vásárlókat magukhoz vonzani. Ezt olyan domain névvel lehet elérni, amelyet a fogyasztó eddig is a vállalathoz kapcsolt, tehát ha a fogyasztó nem is ismeri a kérdéses címet, könnyen megtalálja azt például pusztán egy márkanév begépelésével.

domain név fogalma