A domain regisztráció szereplői és lépései

A domain név regisztrációjának menete

A felső szintű domain nevek regisztrációjának és működésének részletszabályai országonként eltérnek, de lényegében egyazon sémát követnek. A domain regisztráció folyamatának három szereplője van, ezt a következő ábra illusztrálja.

domain regisztráció folyamata, a domain regisztráció szereplői

Az egyik szereplő a domain név igénylője (angolul: registrant), aki a maga részére igényli a domain nevet (ha részére megtörténik a domain név regisztrációja, azaz a jogi terminológiát használva a domain név "delegációja", ő a továbbiakban a domain név jogosultja).

A másik szereplő a nyilvántartó (angolul: registry), amely egyrészt teljesíti a regisztrátoroktól beérkező igényeket (azaz elvégzi a domain nevek delegációját), másrészt folyamatosan biztosítja a regisztrátorok tevékenységének előfeltételét jelentő műszaki-technikai feltételeket. Hazánkban az Internet Szolgáltók Tanácsa (röviden: ISZT) a nyilvántartó, melynek a honlapja a www.domain.hu oldalon elérhető.

A domain név regisztrációjának harmadik szereplője a regisztrátor (angolul: registrar), amely közvetlen szerződéses kapcsolatban áll mind az igénylővel, mind a nyilvántartóval. A magyarországi regisztrátorok listája a ISZT honlapján, a www.domain.hu oldalon elérhető.

A regisztráció lépései hazánkban a következők: a bejelentő a kiválasztott névre vonatkozó igényét igénylőlap kitöltésével egy szabadon választott regisztrátorhoz nyújtja be, aki továbbítja az igényt az ISZT felé. Amennyiben az ISZT megfelelőnek találja az igénylést, és nem érkezik panasz az igényléssel szemben, az ISZT bejegyzi a kért domainnevet. A domain regisztráció részletes szabályai az ISZT oldalán közzétett Domainregisztrációs Szabályzatban olvashatók.

domain regisztráció folyamata, a domain regisztráció szereplői